Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Vintervedlikehald av kommunale veger

Brøytebil som brøytar på ein kvit snøfylt veg

For at brøytemannskapane skal få gjort arbeidet sitt, ber me alle om å ikkje parkere på vegarealer (grøfter inngår også i vegareal).

Me minner også om at det ikkje er tillaten å parkere på snu- og møteplassar.

Kva forventar me av deg?

  • At du som trafikant er forberedt på føreforhold, enten du går, syklar eller køyrer.
  • At du parkerer slik at brøytebilen kjem fram.
  • At du ikkje legg snø frå eigen eigedom ut i vegen eller i veggrøfta. Grøfta treng me til å legge snø frå vegen.
  • At du har forståing for at vêrforholda av og til kan gøyra det vanskeleg å innfri forventingane til oss.

Sist endret: 21.12.2022