Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Ta hensyn til sårbart vilt

bilete av eit rådyr i skogen som tittar rett på kamera

Det er mykje snø i terrenget no, og dette går spesielt ut over rådyra. Mange av desse vil difor trekke nedover til vegar og bustadsområde på søk etter næring.

Me vil difor oppfordre alle til å ta omsyn, og spesielt gjeld dette for dei som har hund.

Vår lokale forskrift om hundehald har bestemmelser om båndtvang heile året i tettsteder, område med bustad, område regulert til offentleg formål, på kyrkjegardar og tilrettelagte friluftsområde.

Skiløparar vert oppfordra til å ha hund i bånd, sjølv om det ikkje er bandtvang her utanom juleferie, vinterferie og påskeferie.

Forskrift om hundehald (lovdata.no)

Sist endret: 11.01.2023