Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Pårørandeundersøkinga

Pårørandeundersøkinga er for alle i heile landet som er pårørande til nokon som tek imot kommunale helse og omsorgstenester. Må vere over 18 år, frist 31.03.2023

Bilete med informasjon om pårørandeundersøkinga

Pårørandeundersøkinga IVARETATT? er for alle i heile landet som er pårørande til nokon som tek imot kommunale helse og omsorgstenester.

Både næraste pårørande og andre pårørande kan svare på undersøkinga. Ein må vere over 18 år for å svara.

Meir informasjon om IVARETATT? her (parorendesenteret.no)

Trykk på knappen nedanfor for å gje tilbakemelding til kommunen korleis du opplever å bli involvert og tatt hand om som pårørande.

Pårørendeundersøkelsen.no

Sist endret: 17.02.2023