Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Informasjon om sjølvtesting for korona

bilete av ein covid sjøltest

Frå torsdag 8. desember 2022 er medisinen Paxlovid tilgjengeleg på norske apotek. Medisinen reduserer risikoen for alvorleg sjukdom hos dei med høg risiko for å bli alvorleg sjuke av Covid-19.

Paxlovid erstattar ikkje vaksine. Den beste beskyttelsen mot korona får du ved å ta vaksine.

Ynskjer du testar, kan det hentast hos Gol tenestetorg i opningstida, kvardagar mellom kl 09:00 og 15:00.

Ved helg/heilagdagar ta kontakt med legevakt.

Se meir informasjon om kven medisinen er aktuell for og anen informasjon om behandling av Covid-19 på helsenorge sine sider:
Behandling av covid-19 (helsenorge.no) 

 

Sist endret: 22.12.2022