Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Privat vatn

Bur du slik til at du ikkje er knyta til vassverk, men vil sikre deg skikkeleg drikkevatn?

Er du usikker på om vasskjelda på hytta er bra nok?

Folkehelseinstituttet sin nye brosjyre (fhi.no) gir deg både tips og råd både til kva du kan gjere sjølv, og til kven du bør kontakte.

Informasjon frå Mattilsynet til dei minste vassforsyningssystema (PDF)

No skal alle private vassforsyningssystem registrerast

Deler du brønn med naboen?
No skal alle private vassforsyningssystem registrerast.
Innan 1.juli 2018 skal alle vassforsyningssytem registrerast hjå Mattilsynet.

Lenke til skjema finn du på sida til Mattilsynet (mattilsynet.no)

Informasjonsskriv (PDF)