Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Tilkobling til kommunalt vass- og avløpsnett

Søknad om tilkobling

Tilkopling til kommunalt vass- og avløpsnett skal godkjennast av Gol kommune. Søknaden skal underskrivast og sendast Gol kommune v/kommunalteknisk avdeling.

Det er svært viktig at søknaden inneheld namn og adresse til tiltakshavar (grunneigar) og den som er ansvarshavande for arbeidet (rørlegger/entreprenør).

Tilkopling kan ikkje skje før godkjenning frå Gol kommune ligg føre.

Dersom tiltaket er av slikt omfang at det krev melding/byggesøknad etter Plan- og bygningslova, ta kontakt med Gol kommune, utbyggingsavdelinga.

Søknad om sanitærabonnement (PDF)

Søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvatn (PDF)

Søknad om påslipp av fettholdig avløpsvatn (PDF)