Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Sanitærreglement

Om sanitærreglement

Gol kommune brukar "standard abonnentsvilkår for vann og avløp" utgitt av kommuneforlaget.

Standard abonnementsvilkår for vatn og avløp består av administrative og tekniske bestemmingar utgitt i kvart sitt hefte. Dei administrative bestemmingane tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold. Dei tekniske bestemmingane fastset krav til teknisk utføring.

Føremålet til vilkåra er å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i samband med tilknytting til offentleg vass- og avløpsanlegg, og å sikre betryggande utføring av sanitærinstallasjonar og private vass- og avløpsanlegg.

Administrative bestemmingar finn du her:

Administrative bestemmingar (PDF)

Tekniske bestemmelser, (dokumentet kan bestilles fra):

Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gt. 9
0161 OSLO
Telefon: 24 13 28 50
E-post: kundeservice@kommuneforlaget.no

Nærare informasjon om abonnementsvilkåra kan ein også få i Gol kommune, kommunalteknisk avdeling.

Skal du grave i nærleiken av kommunal veg, vatn- og avløpsnett/kabelnett og liknande, må du ha godkjenning frå kommunen.

Søknadsskjema finn du her: 

Gravemelding (doc)