Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Ordførar

Heidi Granli (AP) er ute i permisjon frå 25/11/2022 - 31/8/2023

Herbrand Jegleim (SP) er ordførar i denne perioden.
Telefon: 992 61 938
Epost: herbrand.jegleim@gol.hdpolitiker.no

Bilete av ordførar Heidi GranliHeidi Granli (AP) vart vald til ordførar i Gol for perioda 2019 - 2023

E-post: heidi.granli@gol.kommune.no

Telefon: 916 73 900

E-post til ordføraren blir handsama i samsvar med offentleglova. Innhaldet i meldinga kan difor bli offentleggjort i kommunen si offentlege postliste.

Velkomen til Gol kommune