Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Råd og utval

Kommunestyret

Medlemmer for perioda 2019 - 2023

Ordførar Heidi Granli (AP) - permisjon i perioda 25.11.2022-31.08.2023
Telefon: 916 73 900
E-post: heidi.granli@gol.hdpolitiker.no

Ordførar Herbrand Jegleim (SP) - ordførar i perioda 25.11.2022 - 31.08.2023
Telefon: 992 61 938
E-post: herbrand.jegleim@gol.hdpolitiker.no

Jon Anders Hefte (AP)
Telefon: 916 59 856
E-post: jon.hefte@gol.hdpolitiker.no

Leif Norhaug (AP)
Telefon: 913 27 440
E-post: leif.norhaug@gol.hdpolitiker.no

Martha Nistad (AP)
Telefon: 916 33 969
E-post: martha.nistad@gol.hdpolitiker.no

Iver Ransedokken (AP)
Telefon: 473 82 983
E-post: iver.ransedokken@gol.hdpolitiker.no

Varaordførar Christian Ihlen Brunborg (AP) - varaordførar i perioda 25.11.2022 - 31.08.2023
Telefon: 911 19 526
E-post: christian.ihlen.brunborg@gol.hdpolitiker.no

Camilla Larsen Hoftun (AP)
Telefon: 957 30 265
E-post: camilla.larsen.hoftun@gol.hdpolitiker.no

Trond A. Johansen (AP)
Telefon: 908 55 530
E-post: trond.a.johansen@gol.hdpolitiker.no

Karianne Østro (AP)
Telefon: 907 23 100
E-post: karianne.ostro@gol.hdpolitiker.no

Torhild Barlaug (AP) - fast medlem i perioda 25.11.2022 - 31.08.2023
Telefon: 934 33 830
E-post: torhilba@online.no

Tom Rune S. Blakkestad (H)
Telefon: 928 83 572
E-post: tom.rune.blakkestad@gol.hdpolitiker.no

Arne Nibstad (H)
Telefon: 979 78 000
E-post: arne.nibstad@gol.hdpolitiker.no

Hege Jensvoll (H)
Telefon: 959 16 500
E-post: hege.jensvoll@gol.hdpolitiker.no

Tore Ness (H)
Telefon: 901 78 945
E-post: tore.ness@gol.hdpolitiker.no

Kristin Bakke Haugen (SP)
Telefon: 913 36 780
E-post: kristin.bakke.haugen@gol.hdpolitiker.no

Asle Berg Bråtalien (SP)
Telefon: 458 12 299
E-post: asle.berg.braatalien@gol.hdpolitiker.no

Botolv Knaldre (SP)
Telefon: 957 37 824
E-post: botolv.knaldre@gol.hdpolitiker.no

Hilde Kristin Buøen Øynebråten (SP)
Telefon: 954 61 677
E-post: hilde-kristin.oynebraaten@gol.hdpolitiker.no

Jan Kattenberg (V)
Telefon: 909 37 351
E-post: jan.kattenberg@gol.hdpolitiker.no

Kate Vibeke Sagabraaten (FRP)
Telefon: 456 15 885
E-post: kate.vibeke.sagabraaten@gol.hdpolitiker.no

Gunn Ragnhild Stigen (SV)
Telefon: 917 02 449
E-post: gunn.ragnhild.stigen@gol.hdpolitiker.no

Formannskapet

Medlemmer for perioda 2019 - 2023

Ordførar Heidi Granli (AP) - permisjon i perioda 25.11.2022 - 31.08.2023
Telefon: 916 73 900
E-post: heidi.granli@gol.hdpolitiker.no

Ordførar Herbrand Jegleim (SP) - ordførar i perioda 25.11.2022 - 31.08.2023
Telefon: 992 61 938
E-post: herbrand.jegleim@gol.hdpolitiker.no

Kristin Bakke Haugen (SP)
Telefon: 913 36 780
E-post: kristin.bakke.haugen@gol.hdpolitiker.no

Leif Norhaug (AP)
Telefon: 913 27 440
E-post: leif.norhaug@gol.hdpolitiker.no

Camilla Larsen Hoftun (AP)
Telefon: 957 30 265
E-post: camilla.larsen.hoftun@gol.hdpolitiker.no

Christian Ihlen Brunborg (AP) - varaordførar i perioda 25.11.2022 - 31.08.2023
Telefon: 911 19 526
E-post: christian.ihlen.brunborg@gol.hdpolitiker.no

Martha Nistad (AP) - settemedlem i perioda 25.11.2022 - 31.08.2023
Telefon: 916 33 969
E-post: martha.nistad@gol.hdpolitiker.no

Tom Rune S. Blakkestad (H)
Telefon: 928 83 572
E-post: tom.rune.blakkestad@gol.hdpolitiker.no

Utval for Kultur og Levekår (UKL)

Medlemmer for perioda 2019 - 2023

Leiar Asle Berg Bråtalien (SP)
Telefon: 458 12 299
E-post: asle.berg.braatalien@gol.hdpolitiker.no

Nestleiar Martha Nistad (AP)
Telefon: 916 33 969
E-post: martha.nistad@gol.hdpolitiker.no

Trond A. Johansen (AP)
Telefon: 908 55 530
E-post: trond.a.johansen@gol.hdpolitiker.no

Jan Kattenberg (V)
Telefon: 909 37 351
E-post: jan.kattenberg@gol.hdpolitiker.no

Gunn Ragnhild Stigen (SV)
Telefon: 917 02 449
E-post: gunn.ragnhild.stigen@gol.hdpolitiker.no

Iver Ransedokken (AP)
Telefon: 473 82 983
E-post: iver.ransedokken@gol.hdpolitiker.no

Marit Rustberggard (H)
Telefon: 916 58 496
E-post: marit.rustberggard@gol.hdpolitiker.no

Utval for Natur og Næring (UNN)

Medlemmer for perioda 2019 - 2023

Leiar Jon Anders Hefte (AP)
Telefon: 916 59 856
E-post: jon.hefte@gol.hdpolitiker.no

Nestleiar Botolv Knaldre (SP)
Telefon: 957 37 824
E-post: botolv.knaldre@gol.hdpolitiker.no

Ole Jegleim (SP)
Telefon: 908 29 766
E-post: ole.jegleim@gol.hdpolitiker.no

Hilde Kristin Buøen Øynebråten (SP)
Telefon: 954 61 677
E-post: hilde-kristin.oynebraaten@gol.hdpolitiker.no

Kate Vibeke Sagabraaten (FRP)
Telefon: 456 15 885
E-post: kate.vibeke.sagabraaten@gol.hdpolitiker.no

Karianne Østro (AP)
Telefon: 907 23 100
E-post: karianne.ostro@gol.hdpolitiker.no

Halvard Møllerplass (H)
Telefon: 900 66 977
E-post: halvard.mollerplass@gol.hdpolitiker.no

Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne (RÅFU)

Medlemmer for perioda 2019 - 2023

Leiar Torill Stolt
Telefon: 958 35 035
E-post: tori-sto@online.no

Helga Dahl - Michelsen
Telefon: 917 19 971
E-post: hedami@hotmail.com

Trond Arne Johansen
Telefon: 908 55 530
E-post: frigol@online.no

Kjell Resset
Telefon: 950 48 695
E-post: kmagnres@online.no

Leif Norhaug
Telefon: 913 27 440
E-post: leif.nordhaug@gol.hdpolitiker.no

Kva er rådet for personar med funksjonsnedsttelse?

Gol ungdomsråd

For 2022

Medlemmer (gol.kommune.no)

Vilt og innlandsfiskeutvalet

Medlemmer for perioda 2019 - 2023

Leiar Helge Arne Jallen
Telefon: 952 17 568

Nestleiar Birgit Kristin Rust
Telefon: 975 90 125

Birger Bjørnebekk
Telefon: 480 03 918

Administrasjonsutvalet

Medlemmer for perioda 2019 - 2023

Ordførar Heidi Granli (AP)
Telefon: 916 73 900
E-post: heidi.granli@gol.hdpolitiker.no

Varaordførar Herbrand Jegleim (SP)
Telefon: 992 61 938
E-post: herbrand.jegleim@gol.hdpolitiker.no

Kristin Bakke Haugen (SP)
Telefon: 913 36 780
E-post: kristin.bakke.haugen@gol.hdpolitiker.no

Leif Norhaug (AP)
Telefon: 913 27 440
E-post: leif.norhaug@gol.hdpolitiker.no

Camilla Larsen Hoftun (AP)
Telefon: 957 30 265
E-post: camilla.larsen.hoftun@gol.hdpolitiker.no

Christian Ihlen Brunborg (AP)
Telefon: 911 19 526
E-post: christian.ihlen.brunborg@gol.hdpolitiker.no

Tom Rune Skredderberget Blakkestad (H)
Telefon: 928 83 572
E-post: tom.rune.blakkestad@gol.hdpolitiker.no

Lina Haugstad - Fagforbundet
Telefon: 993 61 923

Embrik Kaslegard - Utdanningsforbundet

Valstyret

Medlemmer for perioda 2019 2023

Ordførar og leiar Heidi Granli (AP)
Telefon: 916 73 900
E-post: heidi.granli@gol.hdpolitiker.no

Varaordførar og nestleiar Herbrand Jegleim (SP)
Telefon: 992 61 938
E-post: herbrand.jegleim@gol.hdpolitiker.no

Jan Kattenberg (V)
Telefon: 909 37 351
E-post: jan.kattenberg@gol.hdpolitiker.no

Tor Helge Bergh (FRP)
Telefon: 976 00 917

Gunn Ragnhild Stigen (SV)
Telefon: 917 02 449
E-post: gunn.ragnhild.stigen@gol.hdpolitiker.no

Hege Jensvoll (H)
Telefon: 959 16 500
E-post: hege.jensvoll@gol.hdpolitiker.no

Valutvalet

Medlemmer for perioda 2019 - 2023

Leiar Jon Anders Hefte (AP)
Telefon: 916 59 856
E-post: jon.hefte@gol.hdpolitiker.no

Kristin Bakke Haugen (SP)
Telefon: 913 36 780
E-post: kristin.bakke.haugen@gol.hdpolitiker.no

Jan Kattenberg (V)
Telefon: 909 37 351
E-post: jan.kattenberg@gol.hdpolitiker.no

Live Synnøve Surlien (SV)
Telefon: 916 63 917
E-post: live.surlien@gol.hdpolitiker.no

Tor Helge Bergh (FRP)
Telefon: 976 00 917

Tom Rune Skredderberget Blakkestad (H)
Telefon: 928 83 572
E-post: tom.rune.blakkestad@gol.hdpolitiker.no

Klageutvalet

Medlemmer for perioda 2019 - 2023

Leiar Tom Rune S. Blakkestad (H)
Telefon: 928 83 572
E-post: tom.rune.blakkestad@gol.hdpolitiker.no

Nestleiar Kristin Bakke Haugen (SP)
Telefon: 913 36 780
E-post: kristin.bakke.haugen@gol.hdpolitiker.no

Christian Ihlen Brunborg (AP)
Telefon: 911 19 526
E-post: christian.ihlen.brunborg@gol.hdpolitiker.no

Jan Kattenberg (V)
Telefon: 909 37 351
E-post: jan.kattenberg@gol.hdpolitiker.no

Camilla Larsen Hoftun (AP)
Telefon: 957 30 265
E-post: camilla-larsen.hoftun@gol.hdpolitiker.no

Kontrollutvalet

Medlemmer for perioda 2019 - 2023 og sakspapir

Sakspapir for kontrollutvalet

Kontrollutvalssekretær
Hanne Wengen
Telefon: 916 05 108
E-post: hanne.wengen@gol.kommune.no

Leiar Tore Ness (H)
Telefon: 901 78 945
E-post: tore.ness@gol.hdpolitiker.no

Nestleiar Aud Ingunn Narum
Telefon: 922 63 897
E-post: aud.ingunn.narum@gol.hdpolitiker.no

Rune Cederløf
Telefon: 918 87 617
E-post: rune.cederlof@gol.hdpolitiker.no

Oddmund Vestenfor
Telefon: 984 44 560

Live Synnøve Surlien (SV)
Telefon: 916 63 917
E-post: live.surlien@gol.hdpolitiker.no

Sakunnig takstnemd for eigedomsskatt

Medlemmer for perioda 2019 - 2023

Leiar Elisabeth Vännbeck
Telefon: 988 59 805

Nestleiar Ludvig Munkejord
Telefon: 911 22 763

Åse Berit Lio

Sakkunnig ankenemd for eigedomsskatt

Medlemmer for perioda 2019 - 2023

Leiar Wenche Olsen

Nestleiar Erling Haugen

Bodil Sortebråten
Tone Vik
Vidar Nerheim
Tor Helge Bergh