Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Kommunal representasjon i andre styre og råd

Gol kyrkjeleg fellesråd


Medlem
Heidi Granli (AP)

Varamedlem
Kristin Bakke Haugen - formannskapsmedlem (SP)

Gol Taxi Gol Drosjesentral BA

Medlem
Embrik Kaslegard

Varamedlem
Helge Carlstrand

Hallingtinget

Medlemmer

Heidi Granli (AP)
Herbrand Jegleim (SP)
Leif Norhaug ((AP)
Kristin Gabrielsen (FRP)
Tom Rune Skredderberget Blakkestad (H)

Viken kommunerevisjon IKS

Medlem
ordførar Heidi Granli

1.Varamedlem
varaordførar Herbrand Jegleim

2.Varamedlem
formannskapsmedlem Kristin Bakke Haugen

Hallingdal barnevernsteneste

Medlem
ordførar Heidi Granli
Varamedlem
varaordførar Herbrand Jegleim

Hallingdal brann-og redningsteneste IKS

Medlem
ordførar Heidi Granli

Varamedlem
varaordførar Herbrand Jegleim

PPT og OT nedre Hallingdal IKS

Medlem
ordførar Heidi Granli

Varamedlem
varaordførar Herbrand Jegleim

Hallingdal Renovasjon IKS

Medlem
ordførar Heidi Granli
med varamedlem
varaordførar Herbrand Jegleim

Medlem
Tom Rune Skredderberget Blakkestad
med varamedlem
Tor Helge Bergh

IKA Kongsberg IKS ( Interkommunalt arkiv)

Medlem
ordførar Heidi Granli

1.Varamedlem
varaordførar Herbrand Jegleim
2.Varamedlem
leiar Sekretariat og tenestetorg Mona Hagen

Gol skysstasjon AS

Medlem
Tom Rune Skredderberget Blakkestad
Varamedlem
Bård Hagen

Gol kommunale eigedomar AS

Gol formannskap er generalforsamling

Hallingdal Kraftnett Holding AS

Medlem
Kristin Bakke Haugen
Varamedlem
Christian Ihlen Brunborg