Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Offentleg ettersyn - kommunedelplan for vatn, avløp og vassmiljø i Gol kommune

Gol kommune varslar oppstart av planarbeid, og legg planprogram for kommunedelplan/hovudplan for vatn, avløp og vassmiljø ut på offentlig ettersyn i 6 veker.

Hovudplanen er kommunes reiskap for overordna styring på vassforsyning- og avløpssektoren.

Forslag til hovudplan ligg her på Gol kommune si heimeside, eventuelt ta kontakt med tenestetorget og be om å få forslaga oversendt.

Planforslaget kan lesast her (PDF)

Innspel eller merknader til planforslaget må sendast skriftleg til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 Gol eller til postmottak@gol.kommune.no
seinast 7. april 2023.