Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Serveringsløyve

Løyvet gjeld serveringsstader som skal servere mat og/eller drikke.

Den daglege leiaren på serveringsstaden må ha greidd etablerarprøva. Søkjaren eller verksemda må i tillegg ha registrert seg hjå Mattilsynet. Det må leggjast fram firmaattest og skatteattest for dagleg leiar.

Det er krav om skriftleg søknad. Kommunen vil kunne hjelpe til med å søkje om serveringsløyve.

Søknaden skal innehalde følgjande opplysningar

  • Namn og adresse på firma/serveringsstad og org. nr. på verksemda.
  • Namn og adresse på søkjar og eigar med det økonomiske og juridiske ansvaret.

Dersom serveringsstaden er eit enkeltpersonsføretak, skal det opplysast om fødselsnummer.

  • Eigarforhold og personar som direkte eller indirekte eig eller kontrollerer verksemda.
  • Opplysningar om lokala der serveringa skal drivast, areal både inne og eventuelt ute og om type verksemd, driftskonsept og om opningstid.
  • Namn, fødselsnummer, adresse og skattekommune på dagleg leiar.
  • Skatteattest for den personen som har det økonomiske ansvaret.
  • Dokumentasjon på bestått etablerarprøve.
  • Firmaattest og utskrifter frå Brønnøysundregisteret.
  • Leigekontrakt med eigar av lokala om du ikkje er eigar.

Serveringsløyve (skjema.no) (elektronisk skjema)

Serveringsløyve (PDF) (utskriftsskjema)

Kontaktinformasjon

For spørsmål og saksbehandling kontakt:

Sekretær
Hege Stubsve Bang
Telefon: 32 02 91 56
E-post: hege.kristin.stubsve.bang@gol.kommune.no

For bestilling av tid til prøve kontakt:

Tenestetorget
Telefon: 32 02 90 00
E-post: tenestetorget@gol.kommune.no