Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Salsløyve

Salsløyve gjeld for sal og utlevering av alkoholhaldig drikk inntil 4,7 volumprosent alkohol. Løyvet blir gitt for inntil fire år om gongen. Løyvet fell bort dersom verksemda blir overdratt til andre. Verksemda som tek over kan fortsette på det tidlegare løyvet i inntil tre månader, dette om søknad om løyve er sendt til kommunen innan 30 dagar etter inngått avtale.

Sal av alkoholhaldig drikk kan berre skje ved løyve gjeve av kommunen. Det er krav til god vandel. Løyvehavar skal ha ein styrar og stedfortredar som er tilsett ved salsstaden som begge har bestått kunnskapsprøva i alkohollova. Begge må ha fylt 20 år.

Det er krav om skriftleg søknad. Kommunen vil kunne hjelpe til med å søkje om salsløyve.

Søknad vert avgjort av kommunestyret.

Søknadsskjema

Sal av alkoholhaldig drikk gruppe 1 (skjema.no) (elektronisk skjema)
Sal av alkoholhaldig drikk gruppe 1 (PDF) (utskriftsskjema)

Kontaktinformasjon

For spørsmål og saksbehandling kontakt:

Sekretær
Hege Stubsve Bang
Telefon: 32 02 91 56
E-post: hege.kristin.stubsve.bang@gol.kommune.no

For bestilling av tid til prøve kontakt:

Tenestetorget
Telefon: 32 02 90 00
E-post: tenestetorget@gol.kommune.no