Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Endring av løyve

Endringar i løyve kan skje fleire gonger i løyveperioden, til dømes ved ny dagleg leiar, skifte av styrar og stedfortredar for løyvet, endringar i driftskonsept eller endringar i eigarforhold.
Slike endringar krev ny godkjenning, eventuelt nytt løyve.
Melding om endring skal sendast til kommunen, som fattar nytt vedtak.

Dersom det endringar i løyvet skal du bruke dette skjemaet (skjema.no) til å sende inn endringa.

Kontaktinformasjon

For spørsmål og saksbehandling kontakt:

Sekretær
Hege Stubsve Bang
Telefon: 32 02 91 56
E-post: hege.kristin.stubsve.bang@gol.kommune.no