Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Vilt og trafikk i Hallingdal

Vilt og Trafikk Hallingdal er eit forum samansett av personar frå kommunane, Viken fylkeskommune, Statens Vegvesen, Jernbaneverket, Politiet og Hallingskog.

Forumet vert leia av Knut Erik Jetlund.

Formålet med forumet er forebygging av viltpåkjørsler på både veg og jernbane.

Kva gjer eg om eg finn eit skada dyr?

Dersom du kjem over fugl eller anna dyr som er skada har du plikt etter dyrevelferdslova til å hjelpe. 

Dette kan du lese meir om hos Mattilsynet (mattilsynet.no)

Dersom det er snakk om skadet hjortevilt skal du kontakte politiet og/eller kommunens vakttelefon. 

Vakttelefon Politi: 02800

Vakttelefon kommunen: 916 73 939

Fallvilt

Informasjon om fallvilt (i hovudsak påkjørt elg, hjort og rådyr) fins lett tilgjengeleg på hjortevilt.no

Systematisk foring av elg i kombinasjon med rydding av kantvegetasjon langs veg og jernbane har som mål å redusere talet på drept hjortevilt i kommunen.

Handlingsplan

Vilt og trafikk Hallingdal - handlingsplan (PDF)