Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Stadutvikling i Gol tettstad

I kommuneplanens samfunnsdel er det fokus på 4 hovudutfordringar fram mot 2030. Folketalsutvikling, fokehelse, miljø, klima og samfunnstryggleik og samferdsel og tettstadsutvikling.
Stadutviklingsprosjektet Gol tettstad vil bidra til positiv utvikling på alle desse områda.

Gol kommune har fått 200 000 kr i tilskot frå Viken fylkeskommune til arbeidet med analysar og rapportar som kan danne grunnlag for iverksetjing av tiltak. 2019-2020 er utgreiingsfase medan 2021 – 2022 er gjennomføringsfase.
Dette er også omtalt i prosjektrapporten frå 2019.

Les prosjektrapporten her (PDF)

Les idenotatet frå Asplan viak her (PDF)

Arbeidsgruppa for Stadutviklingsprosjektet har vidare fått utarbeida både parkeringsanalyse (PDF) og mobilitetsrapport (PDF) for Gol sentrum.