Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Barnerepresentant

Kva er barnerepresentant

Kommunens barnerepresentant skal tale barn og unges sak i plan- og byggesaker. 

Barnerepresentanten (BR) skal representere barn og unges inetresser i plan- og byggesaker, jfr. Rikspolitiske retningslinjer

Barnerepresentanten har møte-, tale- og forslagsrett i det faste utfal for plansaker/teknisk styre. Barnerepresentanten er formell høyringsinstans i alle saker som om barn og unges oppvektsmiljø. 

Barn og unge kan ta kontakt med barnerepresentanten dersom de har saker de ønsker å ta opp.

Kven er barnerepresentant i Gol

I Gol kommune er det Gunn Marit Aarset som er barnerepresentant. 

Assisterande avdelingsleiar
Gunn-Marit Aarset
Telefon: 32 02 91 10
Mobil: 905 63 033
E-post: gunn.marit.aarset@gol.kommune.no