Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Kjøp av billettar

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett

Dette kjøpet er regulert av dei nedanståande standard salgsbetingelsar for forbrukerkjøp av varer over internett.

Forbrukerkjøp over internett vert regulert hovedsakeleg av avtalelova, forbrukerkjøpslova, markedsføringslova, angrerettlova og ehandelslova, og disse lovene gir forbrukeren ufråvikelig rettigheiter.

Lova er tilgjengelig på www.lovdata.no

Vilkåra i denne avtalen skal ikkje forståast som nokon begrensning i dei lovbestemte rettigheitene, men oppstiller partenes viktigste rettigheiter og plikter for handelen.

Les meir om standard salgsbetingelsar her:
Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett (forbrukertilsynet.no)