Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Matombringing

Middagslevering eller matombringing er eit tilbod til deg som på grunn av sjukdom,funksjonstap, alder eller andre årsaker ikkje kan lage middag sjølv.

Tenestas innhald

Tilbod om matombringing kan bli innvilga til personar som treng hjelp til å ivareta sitt ernæringsbehov. Middagen vert laga på kjøkkenet på Helsetunet og levert ut av frivillege alle vekedagar.

Kva kostar det?

Vanleg porsjon kr. 82,-
Liten porsjon kr. 72,-

Søknadsskjema

Søknadsskjema helse- og omsorgstenester (PDF)

Kontakt oss

Kjøkkenet på helsetunet.

Telefon: 32 02 91 90