Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Kvardagsrehabilitering

Kvardagsrehabilitering er eit tilbod om intensiv kvardagstrening, tilrettelegging og støtte til meistring av daglege aktivitetar for heimebuande som blir utført i eigen heim. Kvardagsrehabilitering har fokus på kva som er viktige aktivitetar i livet ditt no, eller kva du ynskjer å meistre sjølv.

Tenestas innhald

  • Kvardagsrehabilitering er ei tidsavgrensa rehabilitering der fokuset er å meistre oppgåver etter oppsette mål.
  • Rehabiliteringa er eit samarbeid mellom deg og eit tverrfageleg team som består av fysioterapeut, ergoterapeut, sjukepleiar og heimetrenar.
  • Vi lagar plan utfrå måla dine, og du får tett oppfølging i ein tidsavgrensa periode på 6 veker, med mogeleg forlenging til 8 veker.

Kva kostar det?

Kvardagsrehabilitering er gratis

Søknadsskjema

Søknadsskjema helse- og omsorgstenester (PDF)

Kontaktinformasjon

Avdelingsleiar

Marie Ødegaard

Telefon: 916 73 952

E-post: marie.odegaard@gol.kommune.no

Assisterande avdelingsleiar

Hanna DuPont

Telefon: 916 73 990

E-post: hanna.dupont@gol.kommune.no

Leiande fysioterapaut

Atle Handeland

Telefon: 476 05 842

E-post: atle.handeland@gol.kommune.no