Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Gjestepasientar

Skal du på hytta, på besøk eller feriere i Gol?

Kva har du krav på?

Du kan ikkje kreve det same tilbodet som innbyggjar i Gol kommune, men har rett til nødvendig helsehjelp på eit forsvarleg nivå slik som det står i pasient - og brukarrettigheitslova og helse - og omsorgstenestelova.

Slik søkjer du

Det er ynskjeleg at du søkjer i god tid, helst 3 veker før du kjem på besøk til oss. Vi får god til til behandle søknaden din, og varsle rett hjelpeinstans.

Oppgje gjerne telefonnummer til heimetenesta i kommunen din slik at vi kontakte dei dersom vi treng meir informasjon.
Kopi av vedtak for tenester du får i heimkommuna di vil også væra god informasjon for behandlinga av søknaden din hjå oss.

Søknadsskjema helse- og omsorgstenester (PDF)

Kontaktinformasjon

Leiar for saksbehandlingskontoret

Olveig Engene

Telefon: 916 73 943

E-post: olveig.engene@gol.kommune.no

Tenestetorget

Gol kommune

Telefon: 32 02 90 00

E-post: postmottak@gol.kommune.no