Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Ung Invest

UngInvest Hallingdal har engasjerte tilsette med ulik faglig bakgrunn, og med eitt felles mål:

  • Sjå den enkelte ungdoms draumar og behov
  • Vi arbeider for at alle skal ha det trygt, trivas og lære saman kvar dag
  • Derfor har vi også pauser saman og felles spiserom.

Meir informasjon finn du på heimesida (viken.no) deira