Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Legat for ungdom under utdanning

Kva er legat for ungdom under utdanning

Legatet er opppretta ved ei samanslåing av Anna og Ola Nilsen Skaga sitt legat og Kari og Per O. Kinneberg sit legat.

Legatet skal delast ut til ungdom/kristen ungdom under utdanning. Følgjande utdanning kvalifiserar for tildeling av midlar frå Skagalegatet:

  • Vidaregåande skule utanom Hallingdal
  • Utdanning utover vidaregåande skule, inkl. folkehøgskule

Utdelinga skal ikkje erstatte offentlege ytingar.

Reviderte vedtekter for legatet for ungdom under utdanning (PDF)

Fond, legater og støtte (PDF)