Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Vegvedlikehald Søre Øygardsvegen

Arbeidet ferdigstillast hausten 2023.

Gol kommune skal oppgradere Søre Øygardsvegen.

Arbeidet starta i september 2022 med grøfterens og utskifting av stikkrenner.

Ved Jordheimbutikken (nr. 257) og ved krysset mot Skagahøgdi må vegen stengjast for gjennomkøyring.

Takk for ditt tolmod og for at du viser hensyn.

Sist endret: 22.09.2023