Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Gratis energirådgiving for bustadeigarar

Bilete av to personar som kommuniserar via facetime

Lurer du på kva som er smart å gjere for å redusere energibruken i bustaden din og dermed lågare straumrekning?

Book time med ein objektiv energirådgivar på klimasmart.no.

Tilbodet er finansiert av Viken fylkeskommune og Klima Viken, og er heilt gratis for deg!

Book time hos Klimasmart.no

Sist endret: 20.09.2023